Maatschappelijke Oriëntatie

Op de bijeenkomsten van maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagmorgen zijn vier groepen bezig met de Nederlandse taal in al zijn facetten.

De gemiddelde groepsgrootte is 10 personen. De groepen zijn verschillend van niveau.

In iedere taalgroep wordt gewerkt met een eigen programma, zoveel mogelijk aangepast aan het niveau van de deelneemsters en, indien nodig, met individuele hulp.

Startende deelneemsters werken voornamelijk praktisch. Handelingen worden uitgevoerd, benoemd, verwoord. We maken gebruik van pictogrammen, afbeeldingen, foto’s en voorwerpen. Mede door het gebruik van het digibord. Het gaat hierbij om het verwerven van de basiskennis van de Nederlandse taal. Luisteren-, lees-, spreek en schrijfvaardigheid komen aan de orde.

Wanneer de deelneemster de taal enigszins beheerst, dan wordt in het programma ook aandacht besteed aan actualiteiten, het nieuws, de tv, artikelen in het Veldhovens weekblad etc. Individuele inbreng van de deelneemsters heeft altijd onze aandacht.

Uitbreiding van de woordenschat, goed formuleren en naar elkaar luisteren is het doel.
Bij het hoogste niveau komen schrijven, lezen en een duidelijke uitspraak van de Nederlandse taal aan bod.