Over Stichting EVA

De afkorting E.V.A. staat voor Educatie Voor Anderstaligen. In de gemeente Veldhoven is Stichting EVA al vanaf 1985 actief betrokken bij de integratie van anderstaligen vrouwen.

De doelgroep: anderstaligen vrouwen woonachtig in Veldhoven.

Bij Stichting EVA nemen – tijdens vijf dagen per week – zeven groepen deel aan verschillende activiteiten. Onderling contact en communiceren in de Nederlandse taal zijn hierbij erg belangrijk.

De activiteiten bestaan uit:

 • Het oefenen van de Nederlandse taal;
 • Textiele werkvormen;
 • Oriëntatie in Veldhoven/Nederland;
 • Themabijeenkomsten rondom actuele thema’s.

Ongeveer 25 vrijwilligers dragen zorg voor alle activiteiten in en rondom EVA. Deze vrouwen zijn er voor:

 • De begeleiding van de maatschappelijke oriëntatie;
 • Het oefenen van de Nederlandse taal;
 • De begeleiding van de naailessen;
 • Het bestuur.

Deelname aan de activiteiten is niet kosteloos. Cursisten met een minimuminkomen kunnen een beroep doen op de Meedoen-voorziening van Gemeente Veldhoven.

Doelstellingen

 1. Het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid;
 2. Het vergroten van de algemene basiskennis en vaardigheden, mede gericht op persoonlijke ontplooiing en emancipatie;
 3. De bewustwording van de eigen situatie in de Nederlandse samenleving en het vergroten van de vaardigheden om in die situatie handelend op te kunnen treden;
 4. Het voorkomen en/of doorbreken van het sociale isolement.

 

Er wordt veel aandacht geschonken aan de veiligheid van onze vrijwilligers en cursisten. Op het gebied van brandveiligheid zijn alle voorzieningen getroffen en er is een vluchtplan opgesteld.