Over Stichting EVA

De afkorting E.V.A. staat voor Educatie Voor Anderstaligen.

De doelgroep: vrouwen van buitenlandse afkomst.

Bij Stichting EVA nemen – tijdens vijf dagdelen per week – zeven groepen deel aan verschillende activiteiten. Onderling contact en communiceren in de Nederlandse taal zijn hierbij erg belangrijk.

De activiteiten bestaan uit o.a. textiele werkvormen, oriëntatie in de Veldhovense/Nederlandse samenleving, het oefenen van de Nederlandse taal en het stimuleren van het gebruik ervan. Tevens organiseren we thematische bijeenkomsten over onderwerpen, die de belangstelling hebben van de deelneemsters.

In de gemeente Veldhoven is Stichting EVA al vanaf 1985 actief betrokken bij de integratie van vrouwen van buitenlandse afkomst.

Organisatie

Stichting EVA wordt gedragen door een groep van ongeveer 25 vrijwilligers. Deze zijn er voor:

  • De begeleiding van de maatschappelijke oriëntatie;
  • De begeleiding van de naailessen;
  • Het bestuur.

De cursisten betalen per maand contributie. We houden presentielijsten en leskaarten bij.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de veiligheid van medewerksters en cursisten. Op het gebied van brandveiligheid zijn alle voorzieningen getroffen en er is een vluchtplan opgesteld.