Doelgroep

Onze doelgroep zijn vrouwen die statushouder, expat, arbeidsmigranten of anderszins vanuit het buitenland in Veldhoven zijn komen wonen.

Door een achterstand en het afgezonderd leven van familie komt eenzaamheid bij deze vrouwen vaak voor.

Een huiselijke setting bij EVA en het in contact komen met vrouwen in dezelfde situatie kan zorgen voor een betere integratie en meer betrokkenheid bij de Veldhovense/Nederlandse samenleving.’

Deelnemers

  • Vrouwen, die na het volgen van de inburgeringscursus nog  verdere educatie wensen;
  • Vrouwen die de Nederlandse taal willen blijven oefenen;
  • Vrouwen die contact willen met andere vrouwen van Nederlandse of andere afkomst.