Kinderopvang

De jonge kinderen, in leeftijd variërend van enige maanden tot vier jaar, voordat ze naar de basisschool gaan, spelen onder toezicht. Voor de moeders is het van belang, dat ze rustig kunnen werken, terwijl ze weten dat de kinderen het naar hun zin hebben.

Sommige kinderen hebben er moeite mee moeders veilige armen te verlaten. Na verloop van tijd lukt dit toch altijd weer.

Voor de kinderen is zowel het leren spelen als de omgang met leeftijdgenootjes erg belangrijk. Ze leren tevens de Nederlandse taal beter spreken en begrijpen.

We stimuleren de moeders om ook thuis in hun gezinnen de Nederlandse taal te gebruiken.

Het is voor de kinderen van groot belang, dat ze de taal, die ze op school leren, ook thuis spreken.